دانشکده پیراپزشکی

چشم انداز رشته علوم آزمایشگاهی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۳:۱۸| تعداد بازدید: 149
  1. کسب مرجعیت علمی در زمینه آموزش علوم آزمایشگاهی در منطقه با استفاده از ظرفیت­های موجود در دانشگاه و منطقه.
  2. ارائه عالیترین سطح ممکن آموزش نظری و عملی علوم آزمایشگاهی.
  3. حمایت و پیشبرد تحقیقات کاربردی و بنیادی با توجه به اولویت­های پژوهشی دانشگاه، منطقه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
  4. ارتقاء سطح پژوهشی گروه در دانشگاه، منطقه و کشور.
  5.  تربیت نیروی انسانی کارآمد، دانش محور، مبتکر و خلاق جهت تامین نیازهای فنی و پرسنلی آزمایشگاههای تشخیص طبی.