دانشکده پیراپزشکی

معرفی گروه فناوری اطلاعات در سلامت

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۷| تعداد بازدید: 528

 

1-نام و تعریف رشته:

کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت Health Information Technology(B.Sc.)

فارغ التحصیلان این مقطع قادر خواهند بود تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت را در کلیه موسسات ارائه خدمات بهداشتی درمانی به عهده گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از فن آوری اطلاعات ایفای نقش نمایند.

 

2- تاریخچه رشته:

این رشته در آمریکا در مقطع کاردانی و کارشناسی بصورت پیوسته و ناپیوسته وجود دارد.

 

3- رسالت رشته(Mission):

رسالت این رشته عبارتست از تربیت افراد کار آزموده ای که بتوانند:

- تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها (سازماندهی، طبقه بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات را انجام دهند.

- تحلیل شاخص های بهداشتی را انجام دهند.

- مشارکت در کارشناسی، طراحی و پیاده سازی نظام Hospital Information System  را بر عهده بگیرند.

 

4- ارزش های حاکم بر رشته(Value):

با توجه به مبانی الهی و دینی در جامعه ما، ارزش های اخلاقی و اعتقادی جزء لاینفک آموزش می باشد. در همین راستا فارغ التحصیلان این رشته، صرفنظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب بیماران در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی گام برداشته و جهت ارتقا کیفیت درمان و دفاع از حقوق بیماران با تاکید بر محرمانگی، اطلاعات مراقبت بهداشتی ایشان را به نحو مطلوب سازماندهی و مدیریت می نمایند.

 

5- چشم انداز(Vision):

در ده سال آینده دانش آموختگان این رشته، نیروی مورد نیاز غالب مراکز بهداشتی درمانی و حوزه های ستادی آن را در کشور تامین و از نظر استاندارد های مدیریت اطلاعات در مقایسه با کشورهای منطقه بالاترین رتبه را کسب نمایند.

 

6- اهداف کلی(Aims):

هدف کلی این برنامه عبارتست از تربیت افراد کارآمدی که بتوانند در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند.

1- مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها (سازماندهی ،طبقه بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

2- تامین اطلاعات مورد نیاز جهت دفاع از حقوق بیمار/ مراجعه کننده، موسسات و کارکنان بهداشتی درمانی از طریق حفظ مستندات اظلاعات مراقبت بهداشتی درمانی

3- تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره برداری آموزشی ،پژوهشی، خدماتی و آماری مرتبط به رشته های مختلف پزشکی

4- بکارگیری فن آوری اطلاعات در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت