دانشکده پیراپزشکی

معرفی واحد EDO

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۴:۱۹| تعداد بازدید: 65

مقدمه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) به عنوان کانون های تفکر و نوآوری در راستای ارتقا کیفی آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور راه اندازی شد. این مراکز به منظور رسیدگی مناسب به فعاليت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه، دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی را ایجاد کرده اند. دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در راستاي سياست هاي وزارت متبوع و با هدف ارتقاي كيفيت آموزش در سال 1396 ایجاد شد و در تعامل با EDC شروع به فعاليت كرد.

رسالت و اهداف:

رسالت دفتر توسعه آموزش، ارتقاي سطح آموزش و يادگيري در دوره هاي آموزشي همراه با تعلیم و تربیت نيروي انساني توانمند، ، منضبط، مومن و مسئولیت پذیر براي ارايه بهترين كيفيت خدمات به آحاد جامعه می باشد. همچنین توانمند سازی اعضای هیات علمی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی اعضای هیات علمی، دانش پژوهی و کمیته های مشورتی دانشجویی، از رسالت های مهم این نهاد می باشد. 

ارزش ها

-      رعایت اصول اخلاقی و حفظ کرامت انسانی در انجام تکالیف سازمانی

-      رعایت شأن و منزلت دانشجویان و اعضای هیأت علمی

-      تعهد به رعایت حق مالکیت در تمامی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

-      پویایی و خلاقیت

-      مدیریت مشارکتی و مشاوره ای

-      تعهد به ارتقای کیفیت و توسعه آموزش