دانشکده پیراپزشکی

معرفی دانشکده

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۳:۲۷| تعداد بازدید: 2778

در سال 1392 همزمان با ارتقا دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، مجوز دانشکده پیراپزشکی نیز از وزارت متبوع صادر گردیده است و از سال 1395، دانشکده پیراپزشکی به صورت دانشکده مستقل با پذیرش دانشجو در رشته های فناوری اطلاعات سلامت، علوم آزمایشگاهی و هوشبری  شروع به فعالیت نمود. این دانشکده در سال 1398 مجوز پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی‌ فیزیولوژی را نیز دریافت نمود. در حال حاضر دانشجویان در 3 رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی، بیوتکنولوژی و  بیوشیمی بالینی و 4 رشته کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت، علوم آزمایشگاهی، هوشبری و تکنولوژی پرتوشناسی مشغول به تحصیل می باشند. رشته فوریت های پزشکی در سال 1399 به دانشکده پرستاری و مامایی انتقال یافت.