دانشکده پیراپزشکی

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۰:۱۷| تعداد بازدید: 718

دکتر محمد علی محقق

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد علی محقق

سمت: معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

مرتبه: دکتری تخصصی انگل شناسی

رزومه

 

اطلاعات تماس

پست الکترونیک: mohagheghM1 /at/ thums.ac.ir

آدرس: تربت حیدریه، خیابان رازی، ساختمان معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی