دانشکده پیراپزشکی

مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۴:۲۷| تعداد بازدید: 54

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه شاهدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

ایمیل:shahedif1 /at/ thums.ac.ir