دانشکده پیراپزشکی

مسئول اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰۹:۲۱| تعداد بازدید: 290

 

آناهتا زندینام ونام خانوادگی: آناهیتا زندی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی سلامت

عضو هیئت علمی گروه پرستاری گرایش روان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آدرس الکترونیکی: zandiz1@thums.ac.ir