دانشکده پیراپزشکی

مسئول اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳:۵۲| تعداد بازدید: 245

 

نام ونام خانوادگی: آناهیتا زندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری گرایش روان،فارغ التحصیل از دانشگاه واحد پزشکی تهران

عضو هیئت علمی گروه پرستاری گرایش روان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آدرس الکترونیکی: zandiz1@thums.ac.ir@yahoo.com