دانشکده پیراپزشکی

برنامه حضور اساتید مشاور

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۰:۳۵| تعداد بازدید: 94

 

برنامه حضور اساتید مشاور در نیمسال دوم 98-97

 

ردیف

استاد مشاور

گروه

ساعت حضور

1

خانم عباسپور

فوریت پزشکی

سه شنبه 16-18

2

 

3

خانم دکتر بخشی زاده

هوشبری

شنبه 14-16

4

خانم زندی

هوشبری

چهارشنبه16-18

یکشنبه 16-18

5

آقای قدرتی

هوشبری

شنبه 14-16

6

آقای کمالی

فناوری اطلاعات سلامت

شنبه 16-18

7

آقای دکتر شیخ الطائفه

فناوری اطلاعات سلامت

یکشنبه 14-16

سه شنبه 14-16

8

آقای دکتر عزیزی

علوم آزمایشگاهی

شنبه 14-16

 دوشنبه 14-16

9

آقای دکتر محقق

علوم آزمایشگاهی

یکشنبه 16-18

10