دانشکده پیراپزشکی

برنامه استراتژیک گروه فناوری اطلاعات در سلامت

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۱:۰۰| تعداد بازدید: 196

 

رسالت گروه

رسالت اصلی گروه فناوری اطلاعات سلامت عبارت است از تربیت نیروهای متخصص و کارازموده که بتوانند مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مراکز درمانی مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها سازماندهی، طبقه بندی، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بر عهده بگیرند. همچنین به تحلیل شاخص های بهداشتی بپردازند و بتوانند در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت با مهندسین آی تی همکاری کنند.

 

چشم انداز

گروه فناوری اطلاعات سلامت در نظر دارد تا در زمینه تربیت نیروهای متخصص و کارامد گام بردارد و اموزش های لازم و کاربردی را به دانشجویان ارائه دهد و در نهایت باعث ارتقا رتبه علمی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی گردد

 

ارزش ها

گروه فناوری اطلاعات سلامت در راستای رسالت خویش، ارزش های زیر را مد نظر خود دارد:

1- استفاده از شیوه های اموزشی نوین

2- تربیت نیروهای شایسته، متخصص و کارآمد

3- رعایت استانداردهای حرفه ای در خصوص آموزش و پژوهش

4- رعایت ارزش های اخلاقی و اسلامی در محیط فرهنگی دانشگاه

 

اهداف گروه

1- خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای راه اندازی آزمایشگاه مجازی HIS

2- تاسیس و راه اندازی رشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی

3- تامین کردن امکانات و تجهیزات آموزشی و اداری گروه

4- غنی کردن کتب تخصصی گروه و کتابخانه مرکزی

5- تامین فضای فیزیکی مناسب در بیمارستان جهت برگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان

 

نقشه راه

گروه فناوری اطلاعات سلامت با توجه به اینکه در سال های اخیر راه اندازی شده است طبیعتا با کمبودها و نواقصی روبرو می باشد که این گونه مشکلات باید به مرور زمان رفع گردد. برای اینکه بتوان نیروهای مناسب و شایسته تربیت نمود باید امکانات و تجهیزاتآاموزشی و پژوهشی مناسبی دانشجویان قرار داد. از جمله امکاناتی که برای تربیت نیروهای متخصص لازم می باشد، ازمایشگاه مجازی HIS می باشد که برای رسیدن به این هدف باید تجهیزاتی مانند خرید سیستم های کامپیوتری، دیتا پروژکتور، صندلی و میزهای متناسب تهیه گردد و از نظر شبکه و اتصال به اینترنت مجهز باشد تا بتوان محیطی مناسب را برای دانشجویان فراهم آورد. همچنین برای فراگیری دروس تخصصی کدگذاری باید کتب تخصصی و مربوطه تهیه و در کتابخانه موجود باشد که برای رسیدن به این هدف لازم است تعداد جلدهای موجود در کتابخانه به حد معقول و منطقی برسد تا دانشجویان ورودی های مختلف بتوانند از کتب استفاده لازم را ببرند.

 

تهدید ها

1- کمبود ارتباط مناسب با مراکز مراقبت سلامت و مراکز بهداشت

2- مشخص نبودن اولویت های مورد نیاز پژوهشی فناوری اطلاعات سلامت در سطح دانشگاه

3- نداشتن مکان فیزیکی برای برای کارآموزی دانشجویان در بیمارستان

4- کمبود پژوهش های انجام شده در ارتباط با فناوری اطلاعات سلامت

5- کمبود فضای فیزیکی برای گروه در دانشکده

6- عدم دسترسی به منابع کتابخانه ای جدید

7- عدم وجود خط مش مناسب جهت بروز رسانی محتویات وب سایت دانشکده

8- عدم همکاری بیمارستان تامین اجتماعی جهت کاراموزی دانشجویان

 

فرصت ها

1- ارتباط مناسب و موثر گروه با بیمارستان

2- حمایت دانشگاه از راه اندازی ازمایشگاه مجازی HIS

3- همکاری اعضا گروه درحیطه های گوناگون در سطح دانشگاه

4- همکاری مناسب بیمارستان آموزشی نهم دی جهت کارآموزی دانشجویان