دانشکده پیراپزشکی

برنامه استراتژیک گروه تکنولوژی پرتوشناسی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۳۳| تعداد بازدید: 68

 

رسالت:

  • رسالت این رشته، تربیت کارشناسان پرتوشناسی توانمند در زمینه تصویرگیری پزشکی و متعهد به موازین اخلاق حرفه ای با رعایت قوانین حفاظت در برابر تشعشع است.

 

چشم انداز:

  • ايجاد بستر مناسب براي توانمند سازي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي گروه
  • تربیت نیروی انسانی متعهد، کارآمد، دانش محور، خلاق و کارآفرین
  • برگزاري کارگاه هاي علمي
  • تشویق و حمایت از مشارکت دانشجویان در طرحهای پژوهشی
  • توجه به روش های و فنون آموزشی
  • ارتقای سطح دانش و مهارتهای فردی کارشناسان و شاغلین بخش های رادیولوژی دولتی و غیر دولتی فعال در منطقه از طریق برگزاری دوره­­­­های آموزشی.
  • تلاش به منظور راه­اندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه