دانشکده پیراپزشکی

اهداف گروه تکنولوژی پرتوشناسی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۱۲| تعداد بازدید: 57
  • تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر
  • ایجاد مهارت و دانش لازم در زمینه رعایت مقررات حفاظت در برابر تشعشع
  • همکاری در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی
  • ایجاد مهارتهای مدیریتی و علمی در دانشجویان
  • مهیا کردن زمینه آموزش عالی جهت آمادگی کارشناسان برای ورود به مدارج بالاتر