دانشکده پیراپزشکی

اعضای گروه هوشبری

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۰:۰۳| تعداد بازدید: 925

 

معرفی اعضای هیات علمی گروه هوشبری

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیکی   رزومه
خانم آناهیتا زندی ارشد پرستاری (گرایش روان)

zandiz1 /at/ thums.ac.ir

مدیر گروه دریافت رزومه
آقای امیر ذکاء ارشد پرستاری

zokaa1 /at/ thums.ac.ir

عضو گروه دریافت رزومه