دانشکده پیراپزشکی

یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
ضمن تبریک قبولی در این دانشگاه به اطلاع می رساند ثبت نام در دو مرحله اینترنتی و حضوری صورت خواهد پذیرفت.


چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
برنامه زمانبندي مراحل مصاحبه و معاينه معرفي شدگان اين دانشگاه، بدين شرح اعلام مي گردد :

 


سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
ضمن تبریک قبولی در این دانشگاه به اطلاع می رساند ثبت نام در دو مرحله اینترنتی و حضوری صورت خواهد پذیرفت.

 


سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
ضمن تبریک موفقیت در آزمون سراسری و ورود به عرصه دانشگاه، به اطلاع می رساند ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان این دانشگاه مطابق جدول زمان بندی شده ذیل ص