دانشکده پیراپزشکی

استراتژی های کلی آموزشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۴| تعداد بازدید: 65

 

استراتژی این برنامه تلفیقی از استراتژی استاد محور و دانشجو محور است. در این برنامه به این نکات توجه می شود:

1- آموزش مبتنی بر نیازهای جامعه

2- توجه به ارتباط صمیمانه و نزدیک اساتید با دانشجو

3- تشویق و حمایت از مشارکت دانشجویان در طرحهای پژوهشی

4- توجه به روش های و فنون آموزشی

5- آموزش مبتنی بر وظایف حرفه ای و حل مشکلات سلامت جامعه و سازمان های بهداشتی درمانی