دانشکده پیراپزشکی

اسامی اساتید مشاور

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۰:۳۴| تعداد بازدید: 367

ردیف

استاد مشاور

گروه

ورودی ترم

1

خانم عباسپور

فوریت پزشکی

بهمن96-ترم 1

2

خانم عباسپور

 

فوریت پزشکی

ترم 2

 

3

خانم دکتر بخشی زاده

هوشبری

ترم1

4

خانم زندی

هوشبری

ترم 3

5

خانم زندی

هوشبری

ترم 5

6

آقای قدرتی

هوشبری

ترم 7

7

آقای کمالی

فناوری اطلاعات سلامت

ترم 1

8

آقای دکتر شیخ الطائفه

فناوری اطلاعات سلامت

ترم 3

9

آقای دکتر شیخ الطائفه

فناوری اطلاعات سلامت

ترم5

10

آقای دکتر شیخ الطائفه

فناوری اطلاعات سلامت

ترم7

آ11

آقای دکتر محقق

علوم آزمایشگاهی

ترم1

12

آقای دکتر عزیزی

علوم آزمایشگاهی

ترم2

13

آقای دکتر عزیزی

علوم آزمایشگاهی

ترم4