دانشکده پیراپزشکی

آموزش دانشکده

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۱۰:۵۴| تعداد بازدید: 563

 

نام و نام خانوادگی: فهیمه فیاض

سمت: کارشناس دانشکده پیراپزشکی

مرتبه: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

اطلاعات تماس

پست الکترونیک: fayazf1 /at/ thums.ac.ir

آدرس: تربت حیدریه، خیابان رازی، ساختمان معاونت آموزشی، اتاق ریاست دانشکده