سال99
دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی

شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
پیام تبریک رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی


چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
پیام تبریک وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به دکتر حمیدرضا میری